akkerrand foto erik de jonge buurt bergen op zoom woensdrecht

Welkom! Wat goed dat je geïnteresseerd bent in ons Bijenlandschap.

Steeds meer mensen weten dat bijen belangrijk zijn voor onze leefomgeving en ons voedsel. En steeds meer partijen werken vóór de bij. En dat is goed want bijen en andere bestuivers zijn noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur.

En het is hard nodig want van de 360 verschillende soorten wilde bijen en hommels in Nederland wordt de helft in zijn voortbestaan bedreigd.

De bijvriendelijkste regio van Nederland.

Het Bijenlandschap West-Brabant werkt met inmiddels 38 partners aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen en wilde bijen.

Het netwerk van leefgebieden biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten in alle buitenruimte. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer. En we besteden veel aandacht aan het delen van kennis, met jong en oud.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA snorzweefvlieg 3
foto Henk Boot 2

Hoe kan ik helpen als...

René Lazeroms
De verbinding, dat is de kracht van ons Bijenlandschap West-Brabant: Verbinding tussen mensen en partijen en het verbinden van gebieden.
René Lazeroms
Wethouder en ambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant
Actueel
jolanda van hasselt bloemenstrook

Minder maaien, meer biodiversiteit

26 juli 2021
Vanaf het voorjaar van 2021 worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid....

Biodivers Majoppeveld

12 november 2021
De eerste stappen zijn gezet naar een kleurrijk, biodiverser en groener bedrijventerrein in Roosendaal.  Het bedrijventerrein Majoppeveld met Pieter Wierckx...

Weer twee nieuwe partners!

12 november 2021
Tijdens de jaarbijeenkomst op 11 november kwamen zo’n 50 leden bij elkaar om, vol trots, terug te kijken op de...

Kansenkaart

Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap hebben voor onze regio een kansenkaart gemaakt. Op de kansenkaart is in beeld gebracht wat de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ons om doelgericht maatregelen en projecten te bedenken die het beste op een plek passen.

Partners