akkerrand foto erik de jonge buurt bergen op zoom woensdrecht

Welkom! Wat goed dat je geïnteresseerd bent in ons Bijenlandschap.

Steeds meer mensen weten dat bijen belangrijk zijn voor onze leefomgeving en ons voedsel. En steeds meer partijen werken vóór de bij. En dat is goed want bijen en andere bestuivers zijn noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur.

En het is hard nodig want van de 360 verschillende soorten wilde bijen en hommels in Nederland wordt de helft in zijn voortbestaan bedreigd.

De bijvriendelijkste regio van Nederland.

Het Bijenlandschap West-Brabant werkt met inmiddels 38 partners aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen en wilde bijen.

Het netwerk van leefgebieden biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten in alle buitenruimte. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer. En we besteden veel aandacht aan het delen van kennis, met jong en oud.

 

snorzweefvlieg 3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
301127154_1_Ria__Janssen_Category_Vote_Contest_-_Category_Vote_Contest

Bijen-bufferstroken

De bufferstroken die sinds 2023 verplicht zijn op akkers langs waterlopen zijn heel interessant voor het maken van nieuwe verbindingen voor wilde bijen en andere bestuivers. In West-Brabant gaat het al om duizenden kilometers bufferstrook. Om die kans te benutten stellen Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en Bijenlandschap West-Brabant samen met Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Treeport en Wageningen Environmental Research kosteloos zaadmengsels beschikbaar voor bufferstroken. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage van Waterschap Brabantse Delta en de Rabobank.
Waarom we samen met deze partijen werken aan bijvriendelijke en biodiverse bufferstroken hebben we hier uitgelegd.

Bent u agrarisch ondernemer in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta en wilt u in 2024 bufferstroken inzaaien? Vanaf 11 december kunt u zich via deze website aanmelden.

Aanmelden

Bloemrijke rand gemeente gilze en rijen

Hoe kan ik helpen als...

Hans-Peter
We zetten ons in voor bijen en bestuivende insecten en leveren daarmee tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid van onze eigen leefomgeving. Dat doen we samen met onze partners en inwoners.
Hans Peter Verroen
Wethouder en ambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant
Actueel
Groepsfoto bijenlandschap

Met video: Samenwerking met 4 jaar verlengd!

22 maart 2024
Op 13 maart kwamen de partners van ons bijenlandschap bij elkaar om terug te kijken op de resultaten van het...

Terugblik en plannen voor 2024 en 2025

14 december 2023
Het einde van het jaar is in zicht en ook het einde van weer 2 jaar werken voor de bij...

Publicatie ‘Meer dan bijen houden’

4 december 2023
Een interessante, genuanceerde en praktische publicatie: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft een brochure uitgebracht de rol van imkers bij het behoud...

Kansenkaart

Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap hebben voor onze regio een kansenkaart gemaakt. Op de kansenkaart is in beeld gebracht wat de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ons om doelgericht maatregelen en projecten te bedenken die het beste op een plek passen.

Partners