akkerrand foto erik de jonge buurt bergen op zoom woensdrecht

Welkom! Wat goed dat je geïnteresseerd bent in ons Bijenlandschap.

Steeds meer mensen weten dat bijen belangrijk zijn voor onze leefomgeving en ons voedsel. En steeds meer partijen werken vóór de bij. En dat is goed want bijen en andere bestuivers zijn noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur.

En het is hard nodig want van de 360 verschillende soorten wilde bijen en hommels in Nederland wordt de helft in zijn voortbestaan bedreigd.

De bijvriendelijkste regio van Nederland.

Het Bijenlandschap West-Brabant werkt met inmiddels 38 partners aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen en wilde bijen.

Het netwerk van leefgebieden biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten in alle buitenruimte. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer. En we besteden veel aandacht aan het delen van kennis, met jong en oud.

 

snorzweefvlieg 3 301127154_1_Ria__Janssen_Category_Vote_Contest_-_Category_Vote_Contest
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe kan ik helpen als...

Hans-Peter
We zetten ons in voor bijen en bestuivende insecten en leveren daarmee tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid van onze eigen leefomgeving. Dat doen we samen met onze partners en inwoners.
Hans Peter Verroen
Wethouder en ambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant
Actueel
image00005

Nieuwe bijenambassadeur

27 januari 2023
Sinds 2018 was René Lazeroms, wethouder van de Gemeente Rucphen de bevlogen ambassadeur van Bijenlandschap West-Brabant. Wethouder Lazeroms heeft een...

Resultaten effectmeting bijvriendelijk beheer in onze regio

13 maart 2023
Sinds de start van het bijenlandschap wordt op een aantal plekken in West-Brabant het effect van bijvriendelijk beheer gemeten. Arjen...

Bermbeheer in ROmagazine

6 februari 2023
Het tijdschrift ROmagazine schreef een uitgebreid artikel over het nut, de noodzaak en de ervaringen met ecologisch bermbeheer. Ook de...

Kansenkaart

Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap hebben voor onze regio een kansenkaart gemaakt. Op de kansenkaart is in beeld gebracht wat de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ons om doelgericht maatregelen en projecten te bedenken die het beste op een plek passen.

Partners