akkerrand foto erik de jonge buurt bergen op zoom woensdrecht

Welkom! Wat goed dat je geïnteresseerd bent in ons Bijenlandschap.

Steeds meer mensen weten dat bijen belangrijk zijn voor onze leefomgeving en ons voedsel. En steeds meer partijen werken vóór de bij. En dat is goed want bijen en andere bestuivers zijn noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur.

En het is hard nodig want van de 360 verschillende soorten wilde bijen en hommels in Nederland wordt de helft in zijn voortbestaan bedreigd.

De bijvriendelijkste regio van Nederland.

Het Bijenlandschap West-Brabant werkt met inmiddels 38 partners aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen en wilde bijen.

Het netwerk van leefgebieden biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten in alle buitenruimte. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer. En we besteden veel aandacht aan het delen van kennis, met jong en oud.

 

snorzweefvlieg 3 301127154_1_Ria__Janssen_Category_Vote_Contest_-_Category_Vote_Contest
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, Rabobank, Brabants Landschap en de agrarische natuurverenigingen uit West-Brabant kan Bijenlandschap West-Brabant voor 2024 aan akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en boomkwekers uit het werkgebied van Bijenlandschap West-Brabant gratis zaadmengsels aanbieden voor het inzaaien van biodiverse en bijvriendelijke bufferstroken. Waarom we samen met deze partijen werken aan bijvriendelijke en biodiverse bufferstroken is hier uitgelegd… [een ‘doorklik’ linkje, om de tekstlengte beperkt te houden]

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u in 2024 bufferstroken inzaaien? Hier kunt u zich aanmelden en zaden bestellen:

Aanmelden

301127154_1_Ria__Janssen_Category_Vote_Contest_-_Category_Vote_Contest

Hoe kan ik helpen als...

Hans-Peter
We zetten ons in voor bijen en bestuivende insecten en leveren daarmee tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid van onze eigen leefomgeving. Dat doen we samen met onze partners en inwoners.
Hans Peter Verroen
Wethouder en ambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant
Actueel
groepsfoto winnaars

Nicole Froeling winnaar fotowedstrijd 2023!

4 juli 2023
Bij het Natuurpodium in Bergen op Zoom vond op 3 juli de prijsuitreiking van de fotowedstrijd plaats. Hans Peter Verroen,...

Dijken en bijen

4 mei 2023
Op dijken liggen veel kansen voor het versterken van het leefgebied van bijen en andere insecten. Dat is kortweg de...

Jaarbijeenkomst, presentaties en verslag

30 maart 2023
Op 9 maart vond de jaarbijeenkomst plaats voor alle partners van ons bijenlandschap. Het was een positieve en nuttige bijeenkomst....

Kansenkaart

Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap hebben voor onze regio een kansenkaart gemaakt. Op de kansenkaart is in beeld gebracht wat de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ons om doelgericht maatregelen en projecten te bedenken die het beste op een plek passen.

Partners