Kansenkaart

Wanneer je weet wat in welke gebieden de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuurlijke leefomgeving – dit heet de habitatnetwerken – dan kun je daar heel doelgericht de maatregelen op afstemmen en dat leidt tot een beter resultaat.  Wageningen Environmental Research en Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap hebben voor West-Brabant de gebiedskenmerken en de kansen die er in een gebied zijn geïnventariseerd en verwerkt op de Kansenkaart. De volgende bouwstenen zijn voor deze kansenkaart ontwikkeld: Bed & Breakfastgebieden (dus nestgelegenheid en voedselbronnen), Verbindend Landschap en Bijtankstations.

Omdat er honderden soorten wilde bestuivers kunnen voorkomen in het gebied, is er voor gekozen om de analyse van het landschap uit te voeren voor groepen van wilde bestuivers, zogenaamde bestuivers-ecoprofielen. De soorten wilde bijen en zweefvliegen van eenzelfde bestuivers-ecoprofiel stellen ongeveer dezelfde voorwaarden aan hun leefgebied en kunnen als een gemeenschap duurzaam in de habitatnetwerken voorkomen.

De kansenkaart laat zien waar belangrijke habitatnetwerken voor bestuivers in het gebied voorkomen, waar maatregelen genomen kunnen worden om het landschap zo effectief mogelijk te verbeteren voor bestuivers en de kaart helpt om maatregelen te prioriteren.

35646431_10214529998637319_1800089410151120896_n
"Mijn doel is om de bewustwording van het belang van een gezonde bijenpopulatie te vergroten.
Riny van Empel
Bijenlandschap West-Brabant