Aanpak Aziatische Hoornaar

16 april 2024

De Aziatische Hoornaar is een oprukkende invasieve exoot die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, de bestuiving en de fruitteelt. De bestrijding ervan vraagt serieuze inzet. In januari kwamen we bij elkaar met een grote groep betrokkenen om te bespreken hoe we sámen kunnen optrekken en de bestrijding aanpakken. De Taskforce Aziatische hoornaar (NBV), de provincie en de provinciale bestrijder gaven presentaties over de actuele status en ervaringen. In groepen werd doorgesproken over zorgen en behoeftes. Het verslag van de bijeenkomst is onderstaand te vinden. Op de website van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging is veel informatie over de Aziatische hoornaar te vinden. Dit is de link: NBV informatie Aziatische hoornaar

Volgend op de bijeenkomst hebben we een informatieve brief opgesteld voor alle gemeentes in West-Brabant. Ook deze brief is hieronder opgenomen.