Wat kan ik doen als gemeente

Op het gebied van bijvriendelijk beheer van het openbare groen gebeurt er al heel veel. En daar hebben de gemeenten een belangrijke rol in. Het nieuwe bermenbeheer is er natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Gemeenten kunnen ook heel goed initiatieven van anderen stimuleren of bijvoorbeeld scholen helpen het belang van bijen in te passen in hun onderwijsprogramma’s. Wil je hulp bij het concreet maken van beheer-maatregelen of bij het inspireren van andere partijen? Neem dan contact met ons op.

In het eerste artikel is uitgelegd wat de Gemeente Breda doet voor de bijen.

Het tweede artikel gaat over ecologisch bermbeheer, de noodzaak en de ervaringen óók in West-Brabant.