Aanmeldformulier

Vanaf 2023 moeten agrariërs randen langs waterlopen anders beheren. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest is op deze bufferstroken niet meer toegestaan. Het gaat in West-Brabant om duizenden kilometers bufferstrook, dat biedt kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en Bijenlandschap West-Brabant hebben samen met Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Treeport, Wageningen Environmental Research en Rabobank kosteloos zaadmengsels beschikbaar gesteld voor het inzaaien van biodiverse en bijvriendelijke bufferstroken.

Er zijn vier speciale zaadmengsels samengesteld op basis van wetenschappelijke kennis, vooral meerjarige mixen, die passen bij verschillende gewassen. Gelet is op aantrekkelijkheid voor bijen en andere bestuivers. Daarnaast zijn er planten gekozen die kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding. Planten waarvan bekend is dat ze plaaginsecten aantrekken zijn vermeden. Ook is gekeken naar bijvoorbeeld het kunnen overrijden en het gemak voor inzaaien en beheer.

De aanmeldperiode voor 2024 is afgesloten! Tot 15 april was het mogelijk zaden aan te vragen. In totaal is er voor ruim 145 kilometer bufferstrook zaden aangevraagd, dat is een heel mooi resultaat! De komende weken worden de zaden bezorgd bij de agrariërs die zich hebben aangemeld. Dit jaar volgen we de ontwikkeling van de bufferstroken op de voet. De leerervaringen gebruiken we om de aanpak te verbeteren.

Om het resultaat te kunnen meten willen we in beeld brengen waar de bijen-bufferstrookmengsels worden ingezaaid en naast welke gewassen. Na levering van de zaden nemen we hiervoor contact met u op.

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via info@bijenlandschapwestbrabant.nl .

Waarom werken voor wilde bijen?

Wilde bijen en honingbijen zijn door hun rol bij het bestuiven van planten onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland en zij hebben een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, met name groente en fruit, en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Wilde bijen, honingbijen, hommels en andere soorten bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders zijn hierbij van groot belang. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen. Dat geldt zeker ook voor Nederland. De helft van onze 359 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst, dat wil zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Genoeg reden dus om ons in te zetten voor de bij. En het mooie is: van onze inzet voor bestuivers profiteren ook planten en andere dieren.

woensdrecht

Downloads

In deze bestanden is de samenstelling en het zaaiadvies van de verschillende zaadmengsels uitgelegd.