Resultaten effectmeting bijvriendelijk beheer in onze regio

13 maart 2023

Sinds de start van het bijenlandschap wordt op een aantal plekken in West-Brabant het effect van bijvriendelijk beheer gemeten. Arjen de Groot presenteerde tijdens de jaarbijeenkomst de uitkomsten van het onderzoek.

Op een aantal locaties is de manier van maaien aangepast en op een aantal plaatsen zijn bloemrijke mengsels ingezaaid. Kortweg is de conclusie dat inzaaien als snel en voor de korte termijn (een aantal jaren) een significante verbetering oplevert. Ingezaaide bermen vragen wel om structureel beheer, anders neemt de bloemrijkdom al snel weer af. Dit beheer kan weer verstorend werken.
Het aanpassen van het maaibeheer vraagt wat meer geduld maar zorgt voor de langere termijn voor toename van het aantal en aantal soorten bloemen. Het voordeel hiervan is dat er bloemen groeien die van nature in het gebied voorkomen, en aanvullend beheer is niet nodig.

Downloads

De presentatie van het Arjen met uitkomsten en conclusies is via deze link te vinden: