Bermbeheer in ROmagazine

6 februari 2023

Het tijdschrift ROmagazine schreef een uitgebreid artikel over het nut, de noodzaak en de ervaringen met ecologisch bermbeheer. Ook de ervaringen in het werkgebied van ons bijenlandschap komen uitgebreid aan bod. Er is nog volop werk te verrichten, maar goed te lezen dat ecologisch bermbeheer van nieuw en spannend al veel meer als logisch en vanzelfsprekend wordt gezien. Via onderstaande link is het artikel te vinden: