Biodivers Majoppeveld

12 november 2021

De eerste stappen zijn gezet naar een kleurrijk, biodiverser en groener bedrijventerrein in Roosendaal.  Het bedrijventerrein Majoppeveld met Pieter Wierckx als parkmanager zijn hard aan het werk om het bedrijventerrein te vergroenen, wateroverlast tegen te gaan en tegelijkertijd de energietransitie vorm te geven. In samenwerking met provincie, waterschap, gemeente en ons Bijenlandschap West-Brabant wordt er gewerkt aan een activiteitenplan. Inmiddels zijn er subsidies toegezegd om de plannen uit te voeren.

majoppeveld biodiversiteit 3