Nieuwe partner E-fiber voortvarend aan de slag!

26 juli 2021

Sinds dit voorjaar is E-fiber partner van het Bijenlandschap West-Brabant. E-fiber legt honderden kilometers glasvezel aan in bermen. Op initiatief van Bijenlandschap West-Brabant zaait E-fiber vanaf dit jaar na de werkzaamheden de werkstroken in met rode- en witte klaver. E-fiber heeft dit als standaard werkmethode voor alle glasvezelprojecten omarmd. Dat is een geweldige winst voor de bijen! In 2021 wordt ongeveer 500 kilometer berm ingezaaid met het klaverzaad, onder andere ook in Moerdijk en Zundert.

E-fiber ondertekent het convenant